• Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya
  Végrehajtói Irodája


  Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya
  önálló bírósági végrehajtó

  Jelvényszám: 0099

Elérhetőségek

Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya
Végrehajtói Irodája
Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya
önálló bírósági végrehajtó

Cím:
4024 Debrecen, Sas utca 4. 2. emelet 7. ajtó

Tel.:
+36-1-211-2913

E-mail:
vh.0099@mbvk.hu

Jelenleg irodánk nem akadálymentes, mozgássérült ügyfeleink teljes körű tájékoztatása érdekében kérjük, hogy ügyfélfogadásra előzetesen telefonon jelentkezzenek be meghatározott időpontra, mely időpontban biztosítani fogjuk a teljes körű személyes tájékoztatást a végrehajtó, vagy az iroda ügyintézőinek segítségével.


Ügyfélfogadás

Személyes ügyfélfogadás:

Hétfő, Szerda: 8:00-12:00

Kizárólag jogi képviselőknek:

Kedd: 8:00-12:00

Telefonos félfogadás:

Munkanapokon: 8:00-12:00

Telefonos ügyfélszolgálaton általános végrehajtási tájékoztatás adható, egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítást a személyazonosítás hiányában nem tudunk adni. Személyes félfogadási időben egyedi ügyben felvilágosítás abban az esetben adható, ha a jelenlévő személynek a személyazonossága és képviseleti jogosultsága igazolására kerül, ellenőrzésre alkalmas módon.

Információk

Hivatali kapu:

Rövidnév: VH0099MBVK
KRID: 254546100

Végrehajtói letéti bankszámlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt. 12052729-01653901-09900009

IBAN: HU56-12052729-01653901-09900009

Vállalkozói bankszámlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt. 12052729-01653901-00100006

IBAN: HU45-12052729-01653901-00100006

Szakmai és érdek-képviseleti szerv:
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Cím:
1146 Budapest, Cházár A. utca 13.

Telefon:
+36-1-273-1595

E-mail:
mbvk@mbvk.hu

Aktuális információk

Várakozási idő nélkül regisztrálni az alábbiak szerint tud:

Irodánk az MBVK Elektronikus Árverési Rendszerébe (EÁR) érkező regisztrációs kérelmeket az alábbiak szerint folyamatosan fogadja és szerződést köt:

Kérem a regisztrálni kívánó személyt, hogy személyi igazolványát (vagy arcképes jogosítványát, útlevelét), lakcímkártyáját, adókártyáját szkennelt, fénymásolt, vagy fotó formájában

 • a) küldje el irodám részére a vh.0099@mbvk.hu e-mail címre vagy dobja be a Debrecen, Sas u. 4. 2/7. szám előtti irodai gyűjtőládába ÉS
 • írja meg (dobja be kérelmével a gyűjtőládába) a regisztráló személy telefonszámát és e-mail címét, ÉS
 • Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya Végrehajtói Irodája nevén álló 12052729-01653901-00100006 számú számlára utaljon be regisztráló személyenként 6000.- Ft regisztrációs díjat.

Irodám regisztrációs szerződését mindhárom fenti pont megtörténtét követően előkészíti és telefonon vagy e-mailben felhívjuk, hogy mikor tud irodánkba befáradni a regisztrációs szerződést aláírni és az EÁR-rel kapcsolatos írásbeli tájékoztatást átvenni.

Tisztelt Ügyfelek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete 2020. március 24. napjával hatályba lépett. A rendelet szövege a https://magyarkozlony.hu oldalon érhető el.

Az önálló bírósági végrehajtók személyes ügyfélfogadása átmenetileg felfüggesztésre került. A felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján adható felvilágosítás, amely módjáról és technikai lebonyolításáról az érintett végrehajtói irodától telefonon kérhetnek tájékoztatást.
Egyedi végrehajtási ügyben személyazonosság igazolására nem alkalmas módon (telefonon) felvilágosítás továbbra sem adható.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkereséseiket, így különösen részletfizetés megállapítása iránti kérelmeiket az eljárást foganatosító önálló bírósági végrehajtóhoz elektronikus kapcsolattartás (pl.: e-Papír szolgáltatás) igénybevételével, illetőleg írásban postai úton, vagy az ügyükben eljáró végrehajtó hivatali helyiségénél kihelyezett gyűjtőszekrény használatával juttathatják el.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy részletfizetés iránti kérelem és egyéb nyilatkozat joghatályos módon e-mail-ben nem terjeszthető elő!

A veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő 15 napon belül

 • nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre,
 • helyszíni eljárási cselekmény és hagyományos árverés nem tartható,
 • ingatlan kiürítése iránt nem lehet intézkedni,
 • lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt nem lehet intézkedni,
 • természetes személy lakóingatlanára újabb árverést nem lehet kitűzni,
 • gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozatot – végrehajtásának kivételével meghatározott cselekmény végrehajtása nem foganatosítható,
 • gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés akkor sem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adósok végrehajtási eljárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmeit a továbbiakban is a végrehajtást foganatosító bíróság bírálja el, a végrehajtási eljárások általános felfüggesztésére, szünetelésére a jogszabály alapján nem kerül sor.

Együttműködésüket köszönjük.

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar