Panaszkezelés

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban panaszt lehet tenni az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe.

A panasz akkor alapos, ha a panaszolt végrehajtó intézkedése, mulasztása jogszabályt vagy kari iránymutatást sért.

A panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál (1146 Budapest, Cházár András utca 13.) szóban vagy írásban lehet benyújtani. A Kar honlapján (www.mbvk.hu) és ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében ezzel kapcsolatban további információ található.

Az írásbeli panaszt a panaszolt végrehajtónak vagy alkalmazottjának is át lehet adni, ez esetben a végrehajtó továbbítja azt a Kar részére.

Írásbeli panasz benyújtásához használható formanyomtatvány itt érhető el.

A személyes panaszos fogadás helye, rendje:
  • Helye: MBVK 1146 Budapest, Cházár A. u. 13.
  • Ideje: szerdai munkanapokon 9:00-14:00 között
Postai elérhetőség:
  • Cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 13.
  • Címzett: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Telefonos elérhetőség:
  • Tel: 06-1/273-1595, Fax: 06-1/273-1596
Elektronikus elérhetőség:

Fenti panaszkezelési tájékoztató a panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóval együtt itt érhető el.